Project Description

Folder – zakladač na dokumenty so záložkou a výsekom na vizitku je praktická a veľmi obľúbená firemná tlačovina. Po tlači a povrchovej úprav esa folder vysekáva do rôznych tvarov. Vlastníme viac druhov výsekových foriem, ktoré pre Vás bezplatne použijeme. V prípade potreby zabezpečíme aj špeciálnu výsekovú formu. K foldrom najčastejšie vyrábame vizitky a poznámkové viac-listové bloky. Bloky môžu byť aj neoddeliteľnou súčasť foldrov. Ideálne pre školenia, konferencie a mítingy.